Filetto

€ 8.50

Mozzarella, pomodoro fresco, basilico, olio evo